Vrhunska Wi-Fi mreža za hotel Risnjak

with Nema komentara

23. veljače 2017. u hotelu Risnjak u Delnicama puštena je u rad nova Wi-Fi mreža bazirana na naprednoj Ruckus smart Wi-Fi tehnologiji.

Uprava hotela Risnjak bila je svjesna činjenice da je kvaliteta Wi-Fi mreže danas jedna od ključnih parametara za ocjenu i odabir smještaja. Bilo im je bitno svojim gostima osigurati kvalitetnu uslugu, te je upravo to bio glavni razlog njihovog sudjelovanja na prošlogodišnjoj konferenciji AdriNeta „Wi-Fi u turizmu“ na kojoj su kao glavnu nagradu osvojili besplatnu Wi-Fi mrežu za svoj hotel.

Ruckusova Wi-Fi mreža došla je stvarno u prave ruke, obzirom da se hotel Risnjak već godinama borio s nezadovoljavajućom kvalitetom postojeće Wi-Fi mreže u svom objektu. Postojeća Wi-Fi mreža pokrivala je samo dio objekta, oprema je bila bazirana na zastarjelim standardima i na frekvencijskom pojasu koji je podložniji interferencijama, a pozicije instaliranih pristupnih točaka nisu bile pogodne za rasprostiranje signala.
Projektiranje Wi-Fi mreže koja bi osiguravala kvalitetnu razinu signala u cijelom objektu uz optimalno korištenje opreme bio je izazovan zadatak čak i za AdriNetove profesionalce u radio planiranju, obzirom na samu arhitekturu objekta, debljinu zidova i razne druge fizičke zapreke.

Nova Wi-Fi mreža u hotelu Risnjak izvedena je pomoću pristupnih točaka najnovijeg standarda 802.11ac, u frekvencijskom opsegu za koji je karakteristična znatno manja mogućnost interferencije, a pozicije instaliranih pristupnih točaka stručno su odabrane korištenjem najnaprednijih softverskih alata za planiranje Wi-Fi mreža. Hotel je sada u cijelosti pokriven Wi-Fi signalom, a mreža omogućava istovremeno povezivanje velikog broja klijenata uz najbolje moguće korisničko iskustvo. Kao dodatna funkcionalnost, jedna od pristupnih točaka radi i u funkciji kontrolera, čime je administratorima mreže i upravi hotela omogućen uvid u korisne podatke o njihovoj mreži (npr. aplikacije koje se najviše koriste, broj spojenih klijenata u određenom vremenskom intervalu, tipovi korisnika, itd.). Odabrana Wi-Fi oprema ujedno pruža tehnološki preduvjet za daljinski nadzor i upravljanje parametrima mreže ako se u budućnosti ukaže takva potreba.

U ime Ruckusa i AdriNeta nagradu je hotelu Risnjak uručio Aleksandar Ćosić, koji je u ime obje tvrtke izrazio zadovoljstvo što su dobili priliku nadopuniti ponudu ovog ugodnog i omiljenog delničkog hotela i osigurati im vrhunski Wi-Fi odlične pokrivenosti i visokog kapaciteta.

Novu Wi-Fi mrežu u ime hotela Risnjak preuzeo je vlasnik Ante Kraljević koji se tom prilikom zahvalio na donaciji te napomenuo kako su iznimno zadovoljni novom Wi-Fi mrežom, kao i profesionalnošću inženjera koji su radili na projektu te kvalitetom izvršenih usluga.
Uprava hotela Risnjak u budućnosti računa na AdriNet kao pouzdanog partnera koji je u mogućnosti isporučiti vrhunska Wi-Fi rješenja koji će zasigurno dugoročno zadovoljiti potrebe i njihovog najzahtjevnijeg gosta.

Slika 1 Slika 5
 Slika 3