Ekahau RTLS2tags_w_and_bd

Ekahau servisi za lociranje u realnom vremenu (RTLS) omogućavaju dobivanje uvida u lokacije imovine i pozicije ljudi putem radio frekvencijskih identifikatora koji se spajaju na Wi-Fi pristupne točke. Radio frekvencijski identifikatori se napajaju pomoću baterije, imaju mogućnost punjenja te se pričvršćuju za imovinu ili ih nose ljudi. Bežičnim putem se povezuju s pristupnim točkama te se pomoću  Ekahau Vision™ softvera omogućava praćenje uređaja na računalu.

Primjene

> Nadzor kretanja roba

> Praćenje kupaca

> Nadzor kretanja bolesnika unutar bolnica

> Uspostavljanje sustava za uzbunjivanje

> Nadzor temperature hrane u trgovinama