EtherHaul Kilo SeriesKilo serija proizvoda je najraširenija linija proizvoda na svijetu u frekvencijskom području 70/80 GHz. Siklu je prvi na tržištu ponudio ovakav napredni radijski sustav koji omogućava gigabitne kapacitete na udaljenostima od nekoliko kilometara.
Sustav je dizajniran za vanjsku primjenu uz IP67 zaštitu. Ova serija proizvoda se obično koristi za instalaciju na krovove zgrada ili stupove, a ujedno omogućava korisniku da koristi vanjske antene većeg dobitka kako bi se omogućila veza na veće udaljenosti.
EtherHaul™ Kilo Series može postići dupleksni kapacitet prijenosa od 700 Mbit/s (EH-1200TX), pa sve do 10 Gbit/s (FDD EH-8010) na udaljenostima do 6,9 km.