MultiHaul PtMP SeriesMultiHaul™ serija proizvoda namijenjena je za realizaciju komunikacije točka – više točaka (PtMP) u široko dostupnom i nelicenciranom frekvencijskom području od 60 GHz (V-Band) te omogućava gigabitne prijenosne kapacitete.

Radijski signali jako uskog snopa omogućavaju rad u sigurnom i pouzdanom okruženju, praktički bez interferencija. Sigurnost mreže omogućava AES enkripcija podataka zajedno s izolacijom porta na terminalima i korištenjem 802.1x protokola.

MultiHaul serija podržava dinamičko podešavanje kapaciteta slanja i primanja podataka kako bi se prilagodio potrebama korisničkog prometa. Integrirani PoE preklopnik podržava daljinski nadzor i upravljanje.