Purple WiFi

Analitike u realnom vremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wi-Fi analitika

Platforma za analitiku u realnom vremenu omogućava uvid u podatke o korisnicima koji pristupaju Wi-Fi mreži. Platformu sačinjava cijeli niz alata za kvalitetnu analizu i segmentiranje vaše ciljane publike na potpuno siguran način u bilo kojem trenutku. Korisnička demografija kao što su dob, spol i mjesto, dužina trajanja korištenja pristupa Internetu, ukupni broj registriranih i povezanih korisnika, količina korištenog prometa, pregled odnosa novih korisnika i onih koji su već bili na mreži, prosjek trajanja veze na mreži samo su neki od statističkih podataka koje možete prikupiti kroz Purple Wi-Fi platformu za analitiku. Ovako duboka razina analitike omogućit će vam da svoje marketinške poruke dostavite pravim ljudima u pravo vrijeme.


Wi-Fi povezivanje putem društvenih mreža

U današnjem vremenu korištenje društvenih mreža vrlo je važan dio marketinga. Ova komponenta daje vam mogućnosti da ostvarite interakciju sa svojim korisnicima i uključite ih u svoj sustav putem korisničkih računa društvenih mreža koje koriste poput Twitter, Google+, Facebook, Instagram i drugih. Drugim riječima mogućnost pristupa vašoj Wi-Fi mreži biti će isključivo putem društvenih mreža uz mogućnosti podešavanja dodatnih koraka poput obaveznog korištenja funkcija “Like” ili “Follow” prije nego što mogu početi koristiti pristup Internetu. Te funkcionalnosti ne trebaju biti omogućene i ne trebaju biti obavezne, ali iskustvo korisnika pokazuje da će rado to učiniti ukoliko je potrebno te vam omogućiti da se pojavite u mnogim prikazima privatnih profila na društvenim mrežama i ostvarite dodatnu promidžbu.


Wi-Fi marketing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wi-Fi marketing

Purple WiFi prikuplja informacije koje omogućavaju identifikaciju i segmentiranje vaše publike, stvaranje ciljanih kampanja i osiguravanje lojalnosti posjetitelja, njihov povratak na lokaciju i bolji prodajni rezultat. Alati unutar ove platforme omogućuju sveobuhvatnu metodu nazdora i aktivne promocije vašeg poslovanja. Možete prilagoditi izgled početne stranice sa specifičnim podacima, brendovima i oglašavanjem. Dostupna je i mogućnost preusmjeravanja korisnika na određene stranice nakon prijave na Wi-Fi sustav što je u potpunosti u vašoj kontroli. Vaša početna stranica može izgledati zaista jedinstveno uz mogućnost korištenja dubinskih analitika koje će otkriti širok raspon informacija o vašim korisnicima i omogućiti segmentiranje ciljane skupine kojima namjeravate prenijeti za njih specifične marketinške poruke putem e-maila na njihove mobilne uređaje. Ovaj alat omogućuje stvaranje marketinških kampanja prema individualnim potrebama.

Lokacijska analitika

Ova tehnologija omogućit će vam bolje razumijevanje svojih korisnika. Da li je korisnik novi ili je već bio na vašoj lokaciji i odlučio se vratiti, gdje se kreće unutar vašeg prostora, kolika je razina njegove lojalnosti i mnogi drugi korisni pregledi dostupni su unutar ove platforme bez obzira da li se korisnici povezuju na vašu Wi-Fi mrežu ili ne. Na tlocrtu možete označiti određena područja nevidljivim linijama u kojima želite pratiti aktivnosti korisnika dok su povezani na Wi-Fi mrežu. Na taj način možete momentalno dobiti informacije tko koristi vašu mrežu i na kojoj lokaciji, koliko dugo se zadržava na pojedinoj lokaciji i kuda se kreće nakon toga? Koje izloge ili proizvode najčešće gleda i slično. Ciljane e-mail i SMS poruke mogu biti poslane korisnicima na njihove pametne telefone osiguravajući im uvid u atraktivne ponude na vašoj lokaciji. Lokacijska analitika dostupna je za enterprise nivo proizvoda uz mogućnost integracije sa Cisco MSE rješenjima te Ruckus LBS API.

Lokacijska analitika