ekahau sidekickEkahau Sidekick™ je jedinstven uređaj dizajniran ciljano za Wi-Fi inženjere koji pojednostavljuje proces projektiranja bežičnih mreža. Pruža veću pouzdanost, preciznost i praktičnost pri viziranju ili rješavanju problema bežičnih mreža. Tipični korisnici Sidekick-a su sistem integratori bežičnih mreža ili mrežni inženjeri koji dizajniraju, implementiraju i održavaju bežičnu mrežu klijenata. Uređaj ima integriran spektralni analizator visoke razlučivosti koji radi na frekvencijskim pojasevima 2.4 i 5 GHz istovremeno. Brzina analize je 4-10 puta brža i preciznija od ostalih bežičnih analizatora spektra što rezultira bržim viziranjem i prikupljanjem podataka, te time i bržim rješavanjem mogućih problema. Uređaj se spaja preko USB kabela na računalo ili tablet te je optimiziran za korištenje s Ekahau Site Survey softverom. Napaja se pomoću baterije koja omogućava rad uređaja do 8 sati te dolazi s remenom za lakše nošenje.

Ekahau Sidekick brošura