Ekahau Site Survey

Ekahau Site Survey je softverski alat koji se koristi za planiranje, dizajniranje, verifikaciju i otklanjanje poteškoća u Wi-Fi mrežama. S jasnim i preglednim kartama pokrivanja prostora i izvješćima jednostavnim za analizu Ekahau Site Survey alat je vrlo jednostavan za optimizaciju Wi-Fi mreža. Ekahau Site Survey osigurava visoke performanse i kapacitet unutar bilo koje Wi-Fi mreže koja se koristi za VoIP, video, praćenje lokacija ili za prijenos podataka. Ukoliko Wi-Fi mreža još nije implementirana, Ekahau Site Survey softverski alat će vam automatski predložiti mjesta za instalaciju pristupnih točaka kao i njihovu konfiguraciju.

 

Primjene:

> Sistem integracija

> Obrazovne i znanstvene institucije

> Zdravstvo

> Turizam i ugostiteljstvo

> Industrija

 

Prednosti

> 3D planiranje Wi-Fi mreža

> Pasivno i aktivno viziranje lokacija

> Analiza i optimizacija Wi-Fi mreže

> Izvještavanje

> Planiranje kapaciteta i analiza

> Spektralna analiza

 

Brošura

ESS

Case Study

Beaulieu_Case_Study

RIU_Plaza_Berlin_Case_Study

Ekahau_Messukeskus_Case_Study