SATEL NMSSatel NMS PC softver je svestran središnji sustav za upravljanje i nadzor mrežom („Network managemet system – NMS“). Sustav u velikoj mjeri proširuje mogućnosti koje pružaju SATELLINE-3AS NMS i VHF radio modemi. Softver se instalira na računalo na koje je spojena stanica koja radi u „master“ modu.  Ovaj NMS sustav podržava velik broj funkcija za kreiranje i konfiguriranje mreža radio modema uključujući grafički prikaz topologije,  poruke vezane za usmjeravanje prometa te mogućnost promjene postavki na repetitorskim i krajnjim radio modemima. Satel NMS PC software osigurava i pristup monitoring funkcijama koje su implementirane u svakom SATELLINE NMS radio modemu. Neke od tih funkcija su daljinsko očitanje prijemne razine signala, očitanje napajanja i unutarnje temperature.

 

Tipične aplikacije su:

 • SCADA sustavi
  • Distribucija električne energije – komunikacija između rastavljačkih jedinica i kontrolnog centra
  • Električna brojila – praćenje potrošnje električne energije u stvarnom vremenu
  • Vjetroelektrane – upravljanje i nadzor turbina (brzina vjetra, vlažnost zraka, temperatura, količina proizvedene energije)
  • Vodovod – daljinsko upravljanje i nadzor crpnih stanica, rezervoara za vodu i distribucijskih trafostanica
  • Kanalizacijske mreže – nadzor toka i propusnosti
  • Centralno grijanje – nadzor mjernih postaja i pumpi, daljinski nadzor i upravljanje kontrolnih ventila
  • Plinovodi – nadzor kompresijskih stanica i tlakova

 

Primjenjivo za industrije:

 • državne institucije / javni sektor
 • nacionalna i javna sigurnost
 • energetika
 • komunalne službe
 • transport i javni prijevoz
 • industrija