SATELLINE-3ASdNMSSATELLINE-3AS(d) NMS radio modem radi na UHF frekvencijskom području u rasponu od 330 do 470 MHz te omogućava izgradnju velikih mreža u konfiguraciji točka – više točaka te podržava kapacitete prijenosa podataka do 19.2 kbit/s. SATELLINE-3AS(d) NMS podržava isključivo serijsku komunikaciju i sučelja RS-232, RS-422 te RS-485. Varijanta 3ASd dodatno nudi i zaslon s tipkama što olakšava programiranje i brzu detekciju stanja radio modema.

Iako radio modem podržava izgradnju robusnih linkova na veće udaljenosti i u uvjetima bez direktne optičke vidljivosti za povezivanje displociranih područja i povezivanje udaljenih lokacija, SATTELLINE-3AS(d) NMS proširuje pokrivanje radom u repetitorskom modu uz korištenje samo jednog RF kanala. Radio modem podržava unaprijedno ispravljanje grešaka (engl. Forward Error Correction, FEC) što uvelike poboljšava funkcionalnost modema u slučaju interferencije i niske zalihe za feding. Radio modem podržava i opciju „Message routing“ što omogućava izgradnju velikih mreža s više repetitora korištenjem samo jednog RF kanala, a komunikacija je potpuno transparentna i kompatibilna s većinom korisničkih protokola.

SATELLINE-3AS NMS i SATELLINE-3ASd NMS modemi sadrže NMS funkciju koja omogućava korištenje master modema koji se spaja na NMS računalo s dediciranim Satel NMS softverom. Osim praćenja ključnih parametara poput prijemne razine signala, napona napajanja i temperature, NMS omogućava i udaljenu konfiguraciju. Tako se postižu veća pouzdanost zbog naprednih indikacija grešaka, manji troškove održavanja i konfiguracije zbog mogućnosti daljinske konfiguracije te fleksibilnost u prilagodbi korisničkim protokolima i aplikacijama.

 

Tipične aplikacije su:

 • SCADA sustavi
  • Distribucija električne energije – komunikacija između rastavljačkih jedinica i kontrolnog centra
  • Električna brojila – praćenje potrošnje električne energije u stvarnom vremenu
  • Vjetroelektrane – upravljanje i nadzor turbina (brzina vjetra, vlažnost zraka, temperatura, količina proizvedene energije)
  • Vodovod – daljinsko upravljanje i nadzor crpnih stanica, rezervoara za vodu i distribucijskih trafostanica
  • Kanalizacijske mreže – nadzor toka i propusnosti
  • Centralno grijanje – nadzor mjernih postaja i pumpi, daljinski nadzor i upravljanje kontrolnih ventila
  • Plinovodi – nadzor kompresijskih stanica i tlakova
 • Automatizacija tvornica
  • AGV sustavi – komunikacija između glavnog računala i vozila u stvarnom vremenu
  • Proizvodne linije – obavijesti o materijalima za opskrbu
 • GNSS sustavi
  • Geodetsko viziranje – korekcija podataka iz baze prema pokretnim stanicama u vozilu
  • Poljoprivreda – preciznost uzgoja
  • Kontrola radnih strojeva – podaci o položaju
  • Logistika luka – pozicioniranje kontejnera i sustavi upravljanja terminalom
  • Lučke dizalice – daljinska kontrola u stvarnom vremenu temeljena na podacima o položaju
 • Nadzor vozila
  • Javni prijevoz – informiranje putnika u stvarnom vremenu
  • Javni prijevoz – prioritetno upravljanje prometom (semafori)
  • Kontinuirano praćenje vozila
  • Parking – informacije u stvarnom vremenu o dostupnim parking mjestima
  • Znakovi ograničenja brzine – bežične izmjene ograničenja brzine kada se vremenski uvjeti mijenjaju
 • Sigurnost
  • Alarmni nadzorni sustav – pouzdan, samostalan i lako proširiv
  • Kontrola ulaza – otvaranje i zatvaranje vrata čak i iz vozila u pokretu
  • Sustavi video nadzora
  • Svjetla upozorenja – bežična kontrola svjetla upozorenja u zračnim lukama
 • Telemetrija
  • Meteorološke stanice – jednostavan i jeftin prijenos podataka
  • Auto utrke – rezultati u stvarnom vremenu
  • Vojska – sustavi za pokretne mete
  • Sustavi za navodnjavanje – daljinski nadzor u stvarnom vremenu

 

Primjenjivo za industrije:

 • državne institucije / javni sektor
 • nacionalna i javna sigurnost
 • energetika
 • komunalne službe
 • transport i javni prijevoz
 • industrija