Uređaji za upravljanje aplikacijama

Nomadixovi uređaji za upravljanje aplikacijama koriste DPI tehnologiju koja pruža mrežnim operaterima rješenje za prioritizaciju kritičnih aplikacija ili aplikacija koje zahtijevaju veliku propusnost.

Nomadixova serija Internet pristupnika Alloc8 – X sadrži četiri uređaja koji rade na 7. sloju OSI modela i koji kombiniraju nadzor u realnom vremenu, interaktivnu analitiku, ciljana izvješća te inteligentni sustav za upravljanje i predlaganje rješenja koji daje mrežnim administratorima mogućnost da evidentiraju izvor zagušenja i upravljaju zahtjevima za propusnost, ne samo kapacitetom. Takvo rješenje isključuje nagađanje kod upravljanja zahtjevima prometa, što omogućuje mrežnim administratorima da odrede uzrok zagušenja u mreži i primijene pravila za limitiranje ili sprječavanje alokacije kapaciteta.

Alloc8-1000px

Glavne značajke:

> Lagana identifikacija i upravljanje propusnošću

S velikim brojem gostiju koji traže pristup hotelskoj mreži, operateri mogu lako nadzirati i kontrolirati zahtjevni promet kao što je video streaming i P2P prijenos podataka. Mrežni administratori mogu identificirati problematične korisnike, web stranice i aplikacije te primijeniti automatska pravila da se limitira ili spriječi korištenje resursa. Gornje ili donje granice se mogu primijeniti na pojedinačnu aplikaciju. Raspon se može proširiti ili smanjiti ovisno o razini zagušenja mreže. Na primjer, hotelski administratori mogu dodijeliti manju propusnost aplikacijama koje zahtijevaju veliki kapacitet kao što su BitTorrent ili YouTube, tako da gosti koji koriste manje zahtjevne aplikacije i dalje imaju kvalitetan Internet pristup.

> Osigurava pouzdane performanse aplikacija

Pomoću Nomadix Alloc8 – X serije, aplikacije rade pouzdano u svakom trenutku. Studije su pokazale da sa korištenjem pouzdane Nomadix Alloc8 – X serije visokih performansi, pritužbe klijenata se tipično smanjuju za više of 75%. Također, sa mogućnošću ubrzavanja i oblikovanja prometa u jedinstvenom rješenju, mrežni administratori sada mogu garantirati da se njihove najvažnije aplikacije uvijek izvršavaju na najbolji način.

> Nadzor aktivnosti na mreži

Nomadixova Alloc8 – X serija pruža duboki uvid u ponašanje klijenata, uređaja, aplikacija i aktivnosti. Dostupni izvještaji uključuju WAN planiranje, performanse aplikacija, upravljanje mrežom i kritične IT projekte. Stanje mreže se također može nadzirati u realnom vremenu, pružajući uvid u izvođenje ključnih aplikacija i količinu kapaciteta koji se koriste diljem mreže.

> Analiza prometa

Nova tehnologija koju pruža Nomadixova Alloc8 – X serija omogućuje da IT osoblje analizira aplikacijski promet na 7. sloju OSI modela da bi se identificirali problemi kada dođe do njih. Mogućnosti interaktivnog modeliranja podataka omogućuje bolje razumijevanje stanja mreže. Intuitivna kontrolna ploča pomaže administratorima da vizualiziraju mrežne aktivnosti za sve klijente, aplikacije, uređaje i lokacije.

Alloca8xseries-datasheet