Ekahau

Proizvođač softvera za planiranje, analizu i održavanje profesionalnih Wi-Fi mreža.

Ekahau PRO je svestran softverski alat za ekstremno brzo i točno planiranje i optimizaciju svih vrsta profesionalnih Wi-Fi mreža bez obzira na proizvođača Wi-Fi opreme. Za brzi monitoring stanja mreže i spektra Ekahau PRO se može dopuniti Sidekickom. Jedinstveni i vrlo precizni dijagnostički uređaj omogućava preciznu spektralnu analizu i ubrzava otklanjanje smetnji u bilo kojoj Wi-Fi mreži.


Katalog:

vrh stranice