Wi-Fi i mrežna rješenja za hotele i kampove

Implementacija kvalitetne Wi-Fi infrastrukture kao i korištenje Wi-Fi alata za povećanje zadovoljstva gostiju postala je osnova uspješnog poslovanja u hotelijerstvu i turizmu.

Više od 90 % gostiju pri rezervaciji provjerava osigurava li hotel Wi-Fi, 83 posto gostiju spremno je odvojiti vrijeme za negativnu recenziju loše Wi-Fi mreže, dok se čak 36 posto gostiju neće vratiti u hotel gdje im razina Wi-Fi usluge nije bila zadovoljavajuća.

Dodatno, Wi-Fi može biti izuzetno moćan marketinški alat za segment turizma. Hotelijeri i ugostitelji koji razmišljaju u smjeru monetizacije Wi-Fi mreže korištenjem alata poput lokacijskih usluga i ciljanog oglašavanja, mogu potaknuti dodatnu potrošnju i osigurati povećanje kvalitete cjelokupne ponude.

AdriNet se opredijelio za ponudu isključivo mrežne opreme vrhunske kvalitete, tako da zastupa vodećeg svjetskog dobavljača Wi-Fi opreme u segmentu hotelijerstva – brand Ruckus proizvođača Commscope kojem je čak 86% luksuznih svjetskih hotela i vodećih hotelskih lanaca ukazalo svoje povjerenje.

Uz kompletan portfelj Wi-Fi pristupnih točaka i kontrolera, prikladnih za različite tipove prostora i objekata (unutarnje i vanjske prostore, hotelske sobe, kongresne dvorane, kampove, itd.), dostupni su i switchevi naprednih funkcionalnosti koji se integriraju u centralni upravljački sustav.

Dodatno, AdriNet u svojoj ponudi Wi-Fi rješenja nudi i alate za upravljanje pristupom mreži i monetizaciju, alate za planiranje i analizu Wi-Fi mreža, lokacijske sustave te softver za prikupljanje analitičkih podataka o korisnicima Wi-Fi mreže.

Case Study:

·        Hotel Antunović (AN)


·