Komunikacijski linkovi za povezivanje baznih stanica

Zbog zahtjeva za što većim kapacitetom telekom operateri povezuju bazne stanice radio linkovima koji omogućuju velike brzine prijenosa. Tradicionalno se to odnosi na bazne stanice koje su smještene na teško dostupnim geografskim područjima ili na područjima na kojima ne postoji optička infrastruktura. Danas se linkovi sve više koriste i u gusto naseljenim urbanim sredinama za povezivanje malih baznih stanica (small cell) na razini ulice.

Case Study:

UK Broadband_Small Cell_Backhaul (Siklu)