Pametna IoT rješenja za vinogradarstvo

Digitalne tehnologije uključujući IoT čine bazu pametnih rješenja za vinogradarstvo, pomažući informiranom donošenja odluka kako bi se optimizirao proces proizvodnje u vinogradima. Glavni ciljevi implementacije takvih rješenja su povećati prinos te učinkovitost procesa proizvodnje te najvažnije poboljšanje kvalitete vina.

Primjenom pametnih IoT rješenja u vinogradarstvu može se već u prvoj godini očekivati povećanje kvalitete prinosa od 25% što je povezano s preciznim informacijama na osnovu kojih se mogu donositi kvalitetnije odluke. Druga pogodnost primjene IoT rješenja svakako je smanjenje troškova proizvodnje za 20-30%, što predstavlja značajnu uštedu u vinogradarstvu.

Pametna IoT rješenja za vinogradarstvo mogu uključivati praćenje parametara zraka, tla i vode pomoću senzora te se može mjeriti temperatura, vlažnost, CO2 i tlak zraka, temperatura, vlažnost, pH vrijednost tla kao i koncentracija dušika, fosfora, kalija, minerala i soli, kisika te udjela vode u tlu.

Osim toga moguće je mjeriti temperaturu i vlažnost lišća, pratiti stupanj sunčevog zračenja odnosno intenzitet svjetlosti, pratiti brzinu i smjer vjetra, mjeriti količine padalina te na osnovu dobivenih podataka optimizirati sustav navodnjavanja.

Praćenje vlažnosti tla i pametno navodnjavanje


Mjerenje vlažnosti tla provodi se kako bi se osiguralo učinkovito navodnjavanje s dovoljnom penetracijom vode kako bi se obuhvatio korijen same vinove loze. Senzori koji se postavljaju u tlo na različitim dubinama omogućuju mjerenje vlažnosti na svakoj razini.

Takvim rješenjem korisnik dobiva preciznu informaciju o vlažnosti tla u svakom trenutku kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost navodnjavanja i izbjeglo nepotrebno trošenje vode.


Sustav pametnog navodnjavanja aktivira se samo kada je potrebno tj. kada je izmjerena niska vrijednost vlažnosti tla, umjesto u unaprijed programiranim intervalima, pri čemu su postiže značajna ušteda vode, zaštita biljaka smanjenjem prekomjernog navodnjavanja te smanjenje potrebne ljudske radne snage.

Predviđanje bolesti i dolaska nametnika


S obzirom na to da pametna IoT rješenja za vinogradarstvo mogu prikupljati razne informacije o stanju zraka, tla i vode, upravo na osnovu njih aplikacija može unaprijed upozoriti vinogradare na potencijalnu opasnost od razvoja bolesti ili dolaska raznih nametnika na vinovu lozu.

Cilj ovakvog sustava je pravovremeno signalizirati na bolesti i nametnike kako bi se vinova loza na vrijeme tretirala ispravnim zaštitnim sredstvima te kako bi se uštedjelo na preventivnom špricanju.

Pametni vinski podrum


Vinski podrum također može postati „pametan“ mjerenjem temperature, vlažnosti, CO2 i tlaka u realnom vremenu. 

Kontinuirano monitoriranje koncentracije CO2 u vinariji doprinosi zaštiti radnog osoblja i daje mogućnost promptne reakcije kao što je automatsko uključenje alarm sustava i uključenje ventilacije.

 

Case study:


vrh stranice